Prihvatni centar kod Železničke stanice (Video)

Kako se na društvenim mrežama i među građanima Šida sve više govori o tome da je moguće da ponovo sa radom počinje nekadašnji Prihvatni centar kod Železničke stanice potražili smo odgovor od nadležnih. Iz komesarijata je stiglo pisano saopštenje u kojem se navodi:

Poštovani,

Povodom navoda na društvenim mrežama da u Šidu ponovo počinje sa radom nekadašnji Prihvatni centar kod Železničke stanice, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije obaveštava javnost da se u skladu sa predstojećim zimskim periodom, kao i svake godine, situacija na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i u regionu pomno prati, te da se svih 19 prihvatnih i centara za azil održavaju u fazi pripravnosti. Ukoliko se proceni da postoji potreba za aktiviranjem centara, koji su trenutno u stanju mirovanja zbog racionalizacije troškova, Komesarijat će u skladu sa nadležnostima, uz procenu i analizu stanja potreba, preduzeti aktivnosti za adekvatno zbrinjavanje migranata.