Započeo popis poljoprivrednih gazdinstava (Video)

Od danas je na osnovu Uredbe o utvrđivanju plana zvanične statistike za 2018. godinu, Republički zavod za statistiku krenuo sa sprovođenjem Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Finansijska sredstva u visini od 2 i po’ miliona evra, obezbeđena su iz pretpristupnih fondova EU, u sklopu Nacionalnog IPA programa i nacionalnog budžeta. Anketiranje gazdinstava započelo je i u Sremskom okrugu.