Zabranjeno je paljenje

Uprkos brojnim upozorenjima, pojedinci i dalje se ne pridržavaju zakonskih odredbi kojima je zabranjeno paljenje na oranicama. Paljenje žetvenih ostataka neretko se viđa u večernjnim satima, a jednu takvu situaciju zabeležila je i naša kamera u atarima Laćarka u pravcu auto-puta. Podsećamo, osim što je kažnjivo, ovakve situacije mogu biti opasne po biljni i životinjski svet, kao i po ljude.