Turistički info centar (Video)

Turistička ponuda u Vrdniku svakim danom sve je bogatija, a u Opštini Irig rade na tome da proširujući ponudu i dostupnost informacija o atraktivnim lokacijama, privuku turiste radi dužeg odmora. Izgradnja turističkog info centra još je jedan korak na tom putu, međutim bilo je izvesnih pritužbi meštana na izbor lokacije za ovaj objekat.