Subvencije za kozarstvo konstantno kasne (Video)

Kozari u Sremu sve više razmišljaju o širenju mleka. Kako subvencije sve više kasne tu vide siguran plasman, pa se mnogi rukovode time da čak prestanu da matiče stada.