Širenje mreže (Video)

U Mesnoj zajednici Čortanovci počela je druga etapa priključenja na vodovodnu mrežu. Do sada je prijavljeno više od 210 domaćinstava, a ukupan broj mogućih priključaka je 685.