Regresiranje putnih troškova

Opština Irig obaveštava studente fakulteta i viših škola, koji imaju stalno prebivalište na teritoriji opštine Irig, da će u školskoj 2018/2019.godini delimično regresirati troškove putovanja. Više informacija o uslovima za sticanje prava na regresiranje troškova i potrebnoj dokumentaciji moguće je pronaći na sajtu Opštine Irig, a rok za prijave u Službi za društvene delatnosti je 31.oktobar ove godine.