Deoba nepokretnosti (Video)

Ugovor o deobi nepokretnosti sa inđijskom ciglanom bio je centralna tačka dnevnog reda današnje sednice Opštinskog veća u Inđiji. Naime, sporazumom iz 2005. godine inđijskim preduzećima Ingas i JKP “Komunalac” pripada 27, 6 odsto nepokretnosti, čime će biti rešeni organizacioni problemi u ovim preduzećima. Između ostalog, Komunalacc će dobiti prostor za mehanizaciju, a “Ingas” za svoje radionice.