Nedostatak komunalne svesti (Video)

Pored puta Laćarak  – Martinci deponija. Nesavesni meštani tu odlažu smeće, a najveći problem predstavlja animalni otpad.
Deponija je pre više godina sredstvima države uklonjena, ali na istom mestu ona se opet pojavila. Aktuelni problem u lokalnoj samoupravi pokušavaju da reše. Postoji, kako saznajemo, idejno rešenje za izgradnju animalnog ostrva. Međutim da li i ko može da garantuje da se i posle toga problem neće pojaviti u vidu neke nove divlje deponije? Nehigijena, nedostatak komunalne svesti ili nesto drugo?