Merkantilni suncokret

Opština Irig raspisuje oglas o prodaji merkantilnog suncokreta roda 2018. putem javne licitacije. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u robu, koja je predmet licitacije svakog dana od 8 do 14hu silosima, koji se nalaze u Šašincima. Pravo učešća u licitaciji imaju sva pravna fizička lica, a više informacije o oglasu moguće je pronaći na sajtu Opštine Irig.