Građevinsko zemljište

Opština Irig raspisala je oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine, odnosno dve parcele u Grgetegu, jedna površine 6 ari 50 m2 i druga površine 2 ara 30 m2 na kojima je planom predviđena gradnja stambenih, poslovnih,proizvodnih i verskih objekata. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica,a formular prijave  može se preuzeti na pisarnici ili na zvaničnom sajtu Opštine Irig.