Gajenje ratarskih useva u monokulturi (Video)

Berba kukuruza u ataru Srema je gotovo završena, a poljoprivrednici već razmišljaju o pripremi zemljišta za sledeću godinu i ponovnoj setvi kukuruza. Ono čega se posebno treba pridržavati jeste gajenje u monokulturi, jer se tako zemljište iscrpljuje, dolazi do nagomilavanja različitih štetnih materija, štetočina i korova.