Unapređenje stambenih uslova

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se OD 01.01.2018.godine rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Konkurs traje do 15.oktobra 2018.godine, a više informacija o uslovima i pravima učešća možete potražiti na sajtu Sekretarijata.