U toku je konkurs za učeničke stipendije

Preuzeta fotografija

U toku je konkurs za dodelu Učeničkih stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2018 / 2019. godinu. Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini i koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju. Broj učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu, a rok za prijavljivanje na konkurs je do 28. septembra. Konkursna dokumentcija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.