Program podrške đacima (Video)

U Osnovnoj školi “Boško Palkovljević Pinki” realizuje se program podrške đacima koje realizuju Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport, sa nekoliko udruženja građana. Cilj je da se uključi što veći broj dece različitih nacionalnosti, kako bi bez obzira na socijalni status na adekvatan način pristupili obrazovanju. Program je obuhvatio muzičko scenski nastup sa sportskim pratećim aktivnostima.