Preventivni pregledi u Sremskoj Mitrovici

Sutra u periodu od 8 do 14 časova u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovcii, biće organizovani besplatni preventivni pregledi za sve građane. Ovo je još jedna velika akcija Ministarstva zdravlja, koja ima za cilj da se podigne svest građana o značaju pravovremenog lekarskog pregleda, čime čuvamo sopstveno zdravlje i pokzujemo odgovornost prema samima sebi i naciji uopšte. Građani će moći da obave internističke preglede i laboratorijske analize krvi. Za ove preglede biće zadužena dva tima sa sedam lekara specijalista, jednim biohemičarem, četiri medicinska tehničara i šest laboranata. U sklopu laboratorijksih analiza krvi bice radjeni i tumor markeri prostate, jer je bolnica uspela da nabavi izvesnu količinu reagenasa i za ovu analizu.