Olakšana nastava za slepe i slabovide

Preuzeta fotografija

Opština Irig je na zahtev Osnovne škole “Milica Stojadinović Srpkinja” iz Vrdnika, obezbedila sredstva za kupovinu specijalnog laptopa, računara za slepe i slabovide, koji će dobiti na korišćenje učenica ove škole, Debora Krišto.