Građevinsko zemljište

Opština Irig raspisala je oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine, odnosno šest parcela u Vrdniku, od čega je na četiri parcele predviđena gradnja kuće za odmor i rekreaciju, a na druge dve, gradnja turističko-ugostiteljskih objekata. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u visini 10% početne cene. Formular prijave se može preuzeti na pisarnici ili na zvaničnom sajtu Opštine Irig.