Glavna ulica

Zbog dobre dinamike u obavljanju radova u Glavnoj ulici u Rumi,  u Opštini očekuju da bi posao mogao biti kompletiran pre obeležavanja dana Opštine, 24. novembra kada će Ruma ugostiti delegaciju pobratimskog grada Berzenbrika. Do sada su obavljeni svi podzemni radovi, kupljena je i nova ulična rasveta, a površinski poslovi  sada bi trebali  ići brzo i bez zastoja.