Briga lokalne samouprave o selima opštine

Opština Ruma nastavlja sa akcijom rekonstrukcija javnih institucija, ali i obrazovnih ustanova, ne samo u gradu već i po selima rumske opštine. Tako je u planu i rekonstrukcija Osnovne škole u Pavlovcima, za koja su obezbeđena sredstva, čime će se omogućiti bolji i kvalitetniji boravak dece u toj školi.