“Bilo jednom, ne ponovilo se nikada”

Povodom masovnog odlaska meštana Divoš u Narodnooslobodilačku borbu, u ovom selu biće obeležena 76 godišnjica. Manifestacija, kojom će se obeležiti godišnjica  “Bilo jednom, ne ponovilo se” biće održana u nedelju, 16. septembra sa početkom u 12 časova kod spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora od 41. do 45. godine. Podršku obeležavanju godišnjice Divošanima, pružili su Grad Sremska Mitrovica, Istorijski arhiv “Srem“, Mesno udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata – Divoš, Srpska pravoslavna crkva, Književna zajednica Sremska Mitrovica i Pevačka grupa “Rusinski zraci“.