Artiljerijska opitna gađanja u Nikinicima

Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijska opitna gađanja 14. i 17. septembra, zbog čega će u navedenim danima, u periodu od 9.00 do 18.00 časova, biti zatvoreni za saobraćaj putni pravci Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i letnji put Donji Tovarnik-Nikinci, kao i u zoni vatrenog položaja: Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj, Morava, Simante, Galovača, Panjevi, Baradinci, Lošinci, Vučkovac, Burdelem i Aluge.