Uslovi za razvoj bolesti vinove loze

Preuzeta fotografija

Nestabilno vreme koje preovlađuje ovog vikenda može stvoriti uslove za razvoj bolesti vinove loze. Pre svega u njih spadaju plamenjača, pepelnica, crna trulež i siva trulež vinove loze. Preporuka stručnjaka je da u vinogradima gde su simptomi prisutni vinogradari izvrše zaštitu nekim od registrovanih preparata.