Trgovanje na berzi

Žetva pšenice je zbog sporog tempa skidanja pšenice sa njiva i dalje glavna tema na tržištu. Na žalost, kvalitet zrna je sve više upitan, naročito zbog toga što se tokom predstojećeg vikenda prognoziraju nove padavine. One će ujedno dovesti i do novog odlaganja žetvenih radova. Cena pšenice standardnog kvaliteta je stabilna u odnosu na prethodnu nedelju. Hlebnim zrnom se trgovalo po ceni od 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kukuruzom standardnog kvaliteta se nije trgovalo. U ponudi je bilo kukuruza po ceni od 17 dinara, ali kupci nisu bili spremni da plate tu cenu. Na tržištu soje nema značajnijeg pritiska na strani potražnje, što već duže vreme drži ovu uljaricu u silaznom trendu. Zrno soje sa klauzulom gratis lagera do 31.jula je prometovano po 40 dinara po kilogramu bez PDV-a.