Stambeno zbrinjavanje

I u Sremskoj Mitrovici očekuje se stambeno zbrinjavanje pripadnika službe bezbednosti, u okviru projekta izgradnje povoljnih stanova. Predviđena lokacija je u naselju “Marko Peričin Kamenjar”, za oko 200 stanova. U ovom delu je kompletna infrastruktura već formirana, te je parcela povoljna za radove, a u vlasništvu je Grada, te će u narednom periodu ona bez naknade biti prebačena u vlasništvo Republike. Krajem ove ili početkom naredne godine su planirani prvi koraci ka realizaciji.