Sednica Opštinskog veća u Šidu

Na dnevnom redu sednice Opštinskog veća u Šidu, zakazanoj za ponedeljak, 8. jul, biće, između ostalog, Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta  u državnoj svojini na teritoriji opštine za 2018. godinu. Članovi veća razmatraće i predlog Rešenja o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju „Partizan“ u Šidu kao i niz predloga kadrovskih promena u školskim, upravnim i nadzornim odborima i opštinskjim komisijama.