Novi projekti

Novim rebalansom budžeta Opštine Pećinci, stvoreni su uslovi za realizaciju projekta izgradnje nove zgrade predškolske ustanove, a Opština će aplicirati za sredstva kod Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Pored  toga, u planu je i rekonstrukcija Golubinačke ulice u istom naselju. U budžet su uvrštena i tri nova projekta, a to su uređenje trga ispred hrama Svetog Nikole u Pećincima, sanacija hidrotehničke i elektroopreme na izvorištu mesnog vodovoda i bušenje još jednog bunara za napajanje mesnog vodovoda u Ogaru.