Javni poziv

Opština Irig uputila je Javni poziv fizičkim i pravnim licima koja koriste poljoprivredno ili građevinsko zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova da se jave nadležnom organu radi plaćanja naknade za korištenje tog zemljišta i potpišu vansudska poravnanja. Ukoliko se fizička i pravna lica koja koriste zemljište u državnoj svojini ne prijave radi zaključenja vansudskog poravnanja, Opština Irig vršiće skidanje useva sa poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta.