Horizontalna signalizacija

U rumskoj opštini započelo je iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije na prioritetnim raskrsnicama u gradu, radovi se obavljajnu postupno, a saobraćaj se u tim delovima puta odvija nešto usporenije. Radi se na iscrtvanju i obeležavanju pešačkih prelaza pre svega u cilju bezbednijeg motornog i pešačkog saobraćaja.