“DevInfo baze podataka”

Republički zavod za statistiku, danas je održao, u Kulturnom centru u Rumi, prezentaciju na temu “DevInfo baze podataka”, sa ciljem upoznavanja zaposlenih u sistemu lokalne samouprave sa mogućnostima preuzimanja ažurnih socio-ekonomskih podataka i indikatora, kako na nivou Republike, tako i opštine.