Savska voda bezbedna za kupače

Kako je krenula sezona kupanja na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici, tako se vodi računa i o ispravnosti i bezbednosti iste. JKP “Komunalije” u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje u ovom gradu izvršili su analize savske vode i to na nekoliko tačaka. Uzorci sa tih lokaliteta odgovaraju zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim  i podzemnim vodama, kao i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, što znači da je Savka voda ispravna za kupače.