Sve manje dece u školskim klupama (Video)

Da li upozorenja stručnjaka da kao nacija nestajemo, da imamo sve manje dece koja sedaju u školske klupe shvatimo ozbiljno tek onda kada se lično suočimo sa tim problemo? U mnogim vojvođanskim selima škole se nalaze na rubu gašenja, jer imaju manji broj đaka od predviđenog. Takva situacija je i u sremskim selima, Martinci i Kuzmin, gde u dve škole jedva ima đaka da ispune predviđenu kvotu za jednu školu. Kako rešiti problem i ispoštovati zakon…?