Sednica Opštinskog veća u Šidu

Na dnevnom redu današnje sednice Opštinskog veća u Šidu najviše tačaka odnosilo se na žalbe i prigovore udruženja građana, vezanih za raspodelu sredstava iz opštinskog budžeta. Usvojen je izveštaj o radu Opštinske uprave u protekloj godini, predlog o konsolidovanom završnom računu budžeta za prošlu godinu, predlog Odeljenja za inspekcijske poslove, saobraćajne i građevinske inspekcije da se teretnim vozilima zabrani saobraćaj preko mostova u Moroviću te izveštaji Opštinskog pravobranilaštva u vezi zahteva vozača za naknadu štete na vozilima, načinjenu na putevima u opštini Šid. Pozitivno je odgovoreno i na zahtev Sportsko rekreacionog centra  za subvencionisanje rada u letnjoj sezoni.