Proizvodnja meda (Video)

Udruženje pčelara u Inđiji ima oko 100 članova, a raspolaže sa oko 4000 košnica. Članovi inđijskog udruženja proizvode kvalitetan med, uglavnom iz fruškogorskih lipovih šuma, planiraju pošumljavanje Inđije i imaju dobru podršku lokalne samouprave.