Nova planska dokumentacija za Buđanovce

Na poslednjem zasedanju, Skupština opštine Ruma je donela predlog novog Plana generalne regulacije naselja Buđanovci, jer, kako je istaknuto, razvoj sela sada zahteva i novu plansku dokumentaciju, koja će omogućiti planiranu izgradnju u skladu sa propisima, s obzirom da su u Buđanovcima nedavno završeni radovi na saobraćajnoj infrastrukturi. Upravo ovom vrednom investicijom opštine Ruma, naselje je dobilo veću funkcionalnost i moderniji izgled, pa se sada nalazi za raskrsnici puteva, naročito od kako kroz Buđanovce prolazi saobraćajnica koja skraćuje put za Beograd.