Neophodan obilazak useva i pregled

Usevi merkantilnog i semenskog kukuruza na terenu se nalaze u fazi  9 i više listova razvijeno. Pregledom se uočava prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca u različitim fazama embrionalnog razvoja, kao i početak piljenja. Stručnjaci preporučuju proizvođačima obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti na 10% biljaka kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida.