Komasacija zemljišta

Pored ulaganja u atarske puteve i kanalsku mrežu, agrarni budžet Grada Sremska Mitrovica podrzumeva i sprovodjenje komasacije u pojedinim atarima. Komasacija zemljišta je završena u Radenkovicu, gde je uloženo 170 miliona dinara, na redu je atar Šašinaca. Gradonačelnik Vladimir Sanader, procenjuje da ce i tu biti potrebna značajna sredstva, oko 100 miliona dinara da bi se u naredne dve godine taj posao priveo kraju.