Civilna odbrana i zaštita (Video)

Završena je prva etapa obuke lica u okviru formiranja lokalnih jedinica civilne odbrane i zaštite na teritoriji Sremske Mitrovice. Jedna takva obuka je održana u Martincima, a sve to poučeni iskustvom iz 2014.godine, kada se grad branio od poplave. Cilj je obučiti građane kako se pruža prva pomoć u kriznim situacijama.