Bezbednost na prvom mestu (Video)

Bezbednost na gradilištima je imperativ svakog posla na ovim visokorizičnim poduhvatima. Poslodavci su u obavezi da obezbede potrebnu opremu za svoje zaposlene, dok oni sami moraju na adekvatan i predviđen način istu da upotrebljavaju. Za kontrolu zadužena je inspekcija rada, koja je tokom čitave sezone prisutna na terenu u Sremu, rekao je inspektor Vladan Tanasić.