Novi turistički sadržaji u Vrdniku

Opština Irig ima značajan turistički potencijal. Pored raznolikih turističkih sadržaja, pažnju turista opština dobija i zbog banje Vrdnik, kao i bazena koji se ovde nalaze. Svakodnevni novi turistički sadržaji doprinose razvoju turizma, pa će tako u narednom periodu svoj kvalitet podići na još viši nivo izgradnjom najsavremenijeg Akva parka, sa preko 11 novih termalnih bazena.