Pohađanje škole u Irigu predstavlja zadovoljstvo za učenike (Video)

Iako pojedine statističke analize navode da je Opština Irig među sredinama u kojima je sve izraženija pojava da deca odustaju od školovanja i pre završetka Osnovne škole, na terenu u Irigu to demantuju.