Izgradnja bunara za vodovod u Privinoj Glavi i Bikić Dolu (Video)

U blizini Privine Glave u toku su radovi na izgradnji rezervoara za vodu, kapaciteta 150 kubnih metara. Vodom će se iz njega snabdevati meštani ovog sela i Bikić Dola.