Žetva ječma (Video)

Prvi otkosi ječma u Sremu su pali. Prvi prinosi su zadovoljavajući, kažu paori, koji su pristupili žetvi i nadaju se da će do kraja skidanja useva sa parcela ostati takvi. Kod pojedinaca kreću se oko 4 tone po katastarskom jutru. Još uvek nema podataka kada su u pitanju poljoprivredne stručne službe o prinosima i kvalitetu, jer ističu da je u pitanju sam početak žetve i da će se tek u narednom periodu moći pričati o tome.