Zakazana sednica

Zakazana je sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica za 25.maj. Na dnevnom redu naći će se 9 tačaka, među kojima je promena statuta Grada, u delu u kom se navodi da Komisija za kadrovska i administrativna pitanja utvrđuje predloge za izbore i imenovanja i razrešenja organa određenih zakonom i odlukom Skupštine grada, odlučuje o pojedinačnim pravima iz radnog odnosa funkcionera koje bira, imenuje i postavlja Skupština grada i gradonačelnik.