Savetovalište za decu i mlade

Pećinački Centar za socijalni rad pokrenuo je projekat Savetovališta za decu i mlade, za koji je ova ustanova dobila sredstva na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Ovo savetovalište je počelo sa radom 1. maja, i to sa decom kojoj je pomoć potrebna, te će  narednih pet meseci radnici ove ustanove dva puta nedeljno, i to ponedeljkom i petkom od 15.00 časova raditi sa decom. U pitanju je psihosocijalna podrška, savetovanje na planu prevencije asocijalnog i svakog rizičnog ponašanja kod mladih. Značaj projekta je u tome da ovakav rad sa decom i mladima dovede do smanjenja povrata i broja krivičnih dela i prekršaja, kao i problematičnih ponašanja u školi kod dece i mladih u opštini Pećinci.