Mali obim trgovanja

Preuzeta fotografija

Ova nedelje beleži mali obim trgovanja najtrgovanijih berzanskih roba. Povećana potražnja za pšenicom rezultirala je trgovanjem po jedinstvenoj ceni od 18,00 dinara/kilogramu bez PDV-a.  Soja je takođe trgovana po jedinstvenoj ceni od 46,50 dinara/kilogramu bez PDV-a.  Kukuruz kao pšenica i soja je realizovan po jedinstvenoj ceni od 17,30 dinara/kilogramu bez PDV-a.  Suncokretova sačma sa 33% proteina i dalje beleži rast cena. Povećana potražnja za ovom prerađevinom konstantno gura cenu ka gore. Ponderisana cena je iznosila 21,00 dinar/kilogramu bez PDV-a.