Lični pratilac (Video)

Podrška deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, cilj je projekta, koji realizuju Opština Inđija i Centar za socijalni rad, u okviru grant šeme Evropske unije. Projekat traje godinu dana, obuhvaćeno je 15-oro dece, a lokalna samouprava će naći načina da lični pratioci funkcionišu i posle završetka projekta.