Kanalska mreža odgovara zahtevima (Video)

U susret godišnjici odbrane od poplava iz 2014. godine sumiraju se razultati preduzetih preventivnih mera, kako se slične situacije više ne bi dogodile. Sem borbe sa nabujalom rekom Savom, Mitrovčani su se tog proleća borili i sa unutrašnjim vodama i problemima na kanalskim mrežama. Poučeni iskustvom, nadležni u Gradu, dodatnu pažnju posvetili su održavanju iste.