Cvetaju ranije sorte pšenice

Polako počinju da cvetaju ranije sorte pšenice i one koje su posejane na početku optimalnih rokova. One koje su okasnile sa setvom takođe polako ulaze u završnu fazu razvića i u narednom periodu slede faze klasanja i cvetanja. Za sve ratare koji gaje pšenicu podjednako je važno da ovih dana redovno prate stanje useva na njivama i odaberu odgovarajuće preparate za tretman fungicidima.