Poseta delegacije EU Šidu (Video)

Šidsku opštinu, u kojoj trenutno boravi oko 400 migranata u dva prihvatna centra, danas je posetila delegacija EU, na čelu sa zamenicom šefa Matejom Norčić Štamcar. Po obilasku prihvatnog centra u Adaševcima, Opštine Šid i dve škole, Domu zdravlja u Šidu uručeno je terensko vozilo, vrednosti oko 20.000 dolara.